Июл 12

Як розірвати Договір оренди землі?

Tags: ,

Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Читайте також: Порядок припинення дії договору оренди земельної ділянки після закінчення строку на який його було укладено.

Українське законодавство передбачає 2 ШЛЯХИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ землі:

за згодою сторін;
за рішенням суду.

Далі розберемо детальніше кожен спосіб.

ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗА ЗГОДОЮ ДВОХ СТОРІН

Почну з того, що це легший спосіб, але не дуже поширений. Адже ч 3 ст 31 ЗУ «Про оренду землі» передбачає, що договір оренди може бути достроково розірвано за згодою двох сторін правочину.

А от на вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний лише за рішенням суду і в порядку, передбаченому законом. Розірвати договір оренди землі в односторонньому порядку не можна, якщо інше не передбачено законом або самим договором оренди.

До речі, договір оренди дійсний навіть в разі зміни власника землі. А особа, яка набула право власності на землю, яка перебуває в оренді, повинна впродовж одного місяця з моменту державної реєстрації свого права власності повідомити про зміну власника орендаря. Порядок процедури визначає ст 148-1 Земельного кодексу України.

А у разі розірвання договору оренди землі, навіть, за погодженням сторін, кожна із сторін має право вимагати в іншої відшкодування понесених нею збитків.

ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

Ст 32 Закону України «Про оренду землі» передбачає, що за вимогою однієї із сторін договору оренди, він може бути достроково розірваний за рішенням суду. в разі якшо на це є підстави.

Підставами дострокового розірвання договору оренди землі через суд можуть бути:

— невиконання сторонами своїх обов’язків, передбачених ст 24 і 25 ЗУ «Про оренду землі» та умовами договору, як от невиплата орендної плати, використання землі не згідно її цільового призначення або передача землі в суборенду без дозволу орендодавця, якщо такий дозвіл вимагається, та ін;

— у разі випадкового знищення або пошкодження землі, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;

— на підставах, визначених Земельним кодексом України та ін українськими законами, як от: забезпечення використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок приведення її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком випадків незаконної зміни рельєфу не власником земельної ділянки; додержання вимог законодавства про охорону довкілля; своєчасної сплати земельного податку або орендної плати; непорушення прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів і т.д.

Щоб скористатися цим способом дострокового припинення договору оренди землі необхідно ПОДАТИ ПОЗОВ ДО СУДУ, вказавши свої аргументи та підстави для такого кроку.

Юридичний факт дострокового припинення договору оренди землі необхідно також зареєструвати, порядок аналогічний до реєстрації самого договору оренди землі.

Якщо ж не зареєструвати припинення оренди землі, то це дасть орендареві формальну підставу, щоб продовжувати користуватися Вашою земельною ділянкою.

А ще до моменту державної реєстрації припинення договору оренди землі неможливо зареєструвати новий договір оренди.

Розумію, що процедура здається непростою. Не буду переконувати, що все просто. Якщо ж Ви стикнулися з потребою достроково розірвати договір оренди, то раджу для початку звернутися за ЮРИДИЧНОЮ КОНСУЛЬТАЦІЄЮ, оскільки кожен випадок індивідуальний і на загал щось радити дуже важко.

Щоб записатися до мене на консультацію, телефонуйте:

оренда землі

розірвання договору оренди землі

098 242 5701, 050 692 9949.

Ваш адвокат Наталія Бут.

Share on VKShare on FacebookShare on Tumblr

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields