Авг 12

Стягнення аліментів за рішенням суду

Tags: , ,
стягнення аліментів Дніпро

адвокат Дніпро

Якщо батьки не можуть досягнути компромісу про сплату одним з них аліментів, тоді це питання вирішує суд. І саме про судовий спосіб стягнення аліментів говоримо сьогодні. Читайте далі.

За рішенням суду кошти на утримання дитини присуджуються:

1. у частці від доходу;
2. як фіксована сума.

Спосіб обирає той з батьків або законний представник дитини, з яким проживає або проживатиме дитина і він може бути змінений за позовом одержувача аліментів.

Який розмір аліментів?

Сума коштів на утримання дитини має бути достатньою для забезпечення її гармонійного розвитку.

Мінімальний гарантований розмір аліментів (на одну дитину) становить не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини цього віку, а мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину – це розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Він може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Майте на увазі, що суд не обмежується розміром доходу платника аліментів у випадку, якщо встановлено факт витрат, які перевищують його заробіток, і стосовно яких відповідачем не доведено джерело походження коштів для їх оплати (частина друга і третя статті 182 Сімейного кодексу України).

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України при визначенні розміру аліментів суд ураховує:

1. стан здоров’я і матеріальне становище дитини;
2. стан здоров’я і матеріальне становище платника аліментів;
3. наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків або дітей;
4. наявність права власності, володіння та/або користування платником аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
5. доведення стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
6. інші обставини, що мають істотне значення.

Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері/батька дитини

Частку заробітку матері або батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд.
Якщо ж кошти стягуються на двох і більше дітей, судом визначається єдина частка від доходу матері/батька на їхнє утримання. І ця сума буде стягуватися аж до досягнення найстаршою з дітей повноліття.

У випадку, коли після досягнення однією з дітей повноліття, ніхто з батьків не звернувся з позовом до суду про визначення нового розміру аліментів, вони стягуються за вирахуванням рівної частини, яка припадала на вже повнолітню дитину.

Той з батьків (або законний представник дитини) з яким проживає дитина, має право звернутися до суду з заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі:

• на одну дитину — чверті,
• на двох дітей — третини,
• на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

За заявою одержувача суд визначає розмір аліментів також у твердій грошовій або фіксованій сумі.

В такому разі розмір аліментів, який визначений судом або за домовленістю між батьками у фіксованій сумі, підлягає щорічній індексації згідно Законом України «Про індексацію грошових доходів населення». Окрім випадків, якщо платник та одержувач аліментів не домовилися про інше. Або ж за заявою одержувача коштів індексація може бути здійснена судом також і за інший період.

Той із батьків або інших законних представників дитини, з яким живе дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2019 році прожитковий мінімум на дітей становить:

— віком до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1626 гривень, з 1 липня — 1699 гривень, з 1 грудня — 1779 гривні;
— віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2027 гривень, з 1 липня — 2118 гривень, з 1 грудня — 2218 гривень.

При визначені розміру аліментів враховуються такі доходи платника аліментів:

— зарплата,
— всі доплати і надбавоки до заробітної плати,
— премії та винагороди,
— пенсія,
— стипендія,
— допомога по безробіттю,
— дивіденди та ін доходи, визначені в Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 146.

Зміна розміру аліментів

Розмір аліментів може бути переглянуто і зменшено-збільшено на підставі позову платника або одержувача аліментів у разі якщо відбулися зміни матеріального чи сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених Сімейним Кодексом України.

Припинення права на аліменти на дитину

Обов’язок сплачувати аліменти може бути припинений після укладення між батьками та з дозволу органу опіки та піклування договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

Такий договір обов’язково нотаріально посвідчується. А право власності на нерухоме майно за договором виникає з моменту його державної реєстрації.

Звісно в одну статтю важко вмістити всі нюанси сплати і стягнення аліментів. Якщо у Вас залишилися питання, звертайтеся за консультацією по телефону 098 242 5701, 050 692 9949.

Ваш адвокат Наталія Бут.
М. Дніпро, вул. Шмідта 3, офіс 25.

Share on VKShare on FacebookShare on Tumblr

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields