Июл 3

Складення процесуальних документів

Складення процесуальних документів, це те чим може допомогти Вам професійний адвокат у Дніпропетровську.

Нижче наведений не весь перелік процесуальних документів, послугами зі складення яких Ви можете скористатися:

 • Заява про забезпечення позовних вимог до пред’явлення позовної заяви та забезпечення доказів у цивільній справі.
 • Заява про перегляд заочного рішення. Наказне провадження. Заява на видачу судового наказу.
 • Заява у справі окремого провадження.
 • Позовна заява про визнання угоди недійсною.
 • Позовна заява про захист особистих немайнових прав.
 • Позовна заява про захист права власності та визнання права власності на майно.
 • Позовна заява про захист права інтелектуальної власності.
 • Позовна заява про забезпечення виконання зобов’язань.
 • Позовна заява про розірвання окремих видів зобов’язань та відшкодування завданих збитків.
 • Позовна заява у справах, які виникають з договорів лізингу, оренди.
 • Позовна заява у справах, які виникають з договорів позики.
 • Позовна заява у справах, які виникають з не договірних зобов’язань.
 • Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
 • Позовна заява у справах, які виникають зі спадкового права.
 • Позовна заява про визнання шлюбу недійсним, розірвання шлюбу, стягнення аліментів.
 • Позовна заява у справах, які виникають з особистих немайнових прав та обов’язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім’ї.
 • Позовна заява у справах, які виникають з майнових прав та обов’язків подружжя та інших членів сім’ї.
 • Позовна заява у справах, які виникають з договорів оренди житлових приміщень і з правовідносин користування приватним житловим фондом (визнання права на користування житловим приміщенням та інші)
 • Позовна заява у справах, пов’язаних з правом власності на земельну ділянку та з правом користування земельною ділянкою.
 • Позовна заява у справах колективних та індивідуальних трудових спорів (про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення заборгованості по заробітній платі, відшкодування моральної шкоди у зв’язку порушенням трудових прав і т.д.)
 • Апеляційна скарга на рішення (ухвалу) в цивільній справі.
 • Касаційна скарга на рішення (ухвалу) в цивільній справі. Заява про перегляд судового рішення, яке набрало законної сили у зв’язку з нововиявленими або особливими обставинами.
 • Позов про захист суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.
 • Позов про відшкодування шкоди і збитків, завданих підприємцем довкіллю та законним інтересам суб’єктів господарювання.
 • Позов про скасування реєстрації суб’єкта господарської діяльності.
 • Позов про захист права власності та інших майнових прав суб’єкта господарювання.
 • Позов про відшкодування збитків, заподіяних суб’єкту господарювання порушенням його майнових прав юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.
 • Позов про визнання господарського договору недійсним або про розірвання господарського зобов’язання.
 • Заява про визнання суб’єкта підприємництва банкрутом.
 • Позов про визнання недійсним акту ненормативного характеру (наприклад, рішення податкового органу про донарахування податку та штрафних санкцій).
 • Позов про відшкодування збитків, заподіяних суб’єкту господарювання невиконанням або неналежним виконанням господарського договору.
 • Відзив на позовну заяву.
 • Апеляційна скарга на рішення господарського суду.
 • Касаційна скарга на рішення господарського суду, в тому числі до Верховного Суду України.
 • Відзив на апеляційну або касаційну скаргу в господарському процесі.
 • Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами.
 • Заява про відстрочку або розстрочку виконання рішення господарського суд.
 • Апеляційна скарга на рішення адміністративного суду.
 • Касаційна скарга на рішення адміністративного суду, в тому числі скарга до Верховного Суду України.
 • Відзив на апеляційну або касаційну скаргу в адміністративному процесі.
 • Заява про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами.
 • Заява про відстрочку або розстрочку виконання рішення.
 • Скарга на постанову адміністративного органу про накладення адміністративного стягнення.
 • Цивільний позов в рамках кримінальної справи.
 • та інші.

Share on VKShare on FacebookShare on Tumblr