Окт 26

Про право на відшкодування моральної шкоди в Україні

Tags:

відшкодування моральної шкоди адвокат ДніпроРозкажу Вам свій кейс, а також про ставлення українського законодавства до відшкодування моральної шкоди.

Нещодавно мала справу, де Позивач ще до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду. Мій клієнт, який був Відповідачем по цій справі був проти такої заяви і я, як адвокат, намагалася пояснити, що Позивача дійсно має право забрати позов.

Читайте також: Як безпечно купити квартиру в новобудові.

А через два тижня Позивач змінив свою думку та знову подав позов до суду. І тепер ми знову змушені йти до суду.

З огляду на вищезазначені обставини вирішила написати пост, щоб Ви розуміли, що і такий абсурд теж стається.

Відповідно до п. 5 ст. 257 Цивільно процесуального кодексу України «Суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо… позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду».

Отже, Позивач, на жаль, може так нехтувати правами сторін, то забираючи позов, то подаючи його знову.

В зв’язку з цим в мого клієнта виникли питання: Чи можна у нашому випадку щось зробити? Чи можемо ми подати позов про відшкодування моральної шкоди?

Судова практика дає таке визначення МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ – це втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Основним документом у цьому питання є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Також судді керуються такими нормативними актами: Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р.

Нормами Конституції України також безпосередньо передбачено право на відшкодування моральної шкоди:

– ст. 32 — завданої збиранням, зберіганням, використанням і поширенням недостовірної інформації про громадянина та членів його сім’ї;
– ст. 56 — завданої громадянинові незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень;
– ст. 62 — завданої безпідставним засудженням;
– ст. 152 — завданої фізичним і юридичним особам актами і діями, які визнані Конституційним Судом неконституційними.

Ось у чому полягає моральна шкода:
– у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
– у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;
– у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
– у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Звісно це не повний перелік, а найбільш можливі варіанти прояву моральної шкоди.

Підстави та умови ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ВІДШКОДУВАННЯ моральної шкоди.

Єдина підстава цивільно-правової відповідальності – скоєння цивільного правопорушення.

А право на відшкодування моральної шкоди виникає у разі наявності передбачених законом умов відповідальності за заподіяну шкоду, а саме:
а) наявність моральної шкоди як наслідку порушення особистих немайнових прав або посягання на інші нематеріальні блага;
б) неправомірні рішення, дії чи бездіяльність заподіювача шкоди;
в) причинний зв’язок між неправомірною поведінкою і моральною шкодою;
г) вина заподіювача шкоди.

Треба зауважити, що законодавчо не передбачена презумпція наявності моральної шкоди. Також наявність моральної шкоди не визнана прямим наслідком кожної протиправної поведінки. А така презумпція має визначатися лише законом. Тому діє ст. 81 ЦПК України про ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТЯГАРЯ ДОКАЗУВАННЯ.

Ось чому право на відшкодування моральної шкоди за нормами чинного українського законодавства не є матеріальною гарантією, оскільки жоден закон не передбачає жодної компенсації. А зазначене право на відшкодування — це процесуальна вимога надати всього лише МОЖЛИВІСТЬ довести наявність заподіяної шкоди, також визначити її розмір та отримати, звісно ж через судовий розгляд, певну компенсацію.

Розмір моральної шкоди вирішується тільки судом, хоча сторони процесу також можуть пропонувати суду свої варіанти. І я раджу саме так робити.

Суд визначає розміри грошового відшкодування моральної шкоди залежно від:
– характеру правопорушення,
– глибини фізичних та духовних страждань,
– погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації,
– ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування,
– з урахуванням інших обставин, які мають суттєве значення (ч. 3 ст. 23 ЦК України).
А також:
– стану здоров’я потерпілого,
– тяжкості вимушених змін у його життєвих та виробничих обставинах,
– ступеню зниження престижу, ділової репутації,
– часу та зусиль, необхідних для відновлення попереднього стану тощо (п. 9 постанови Пленуму ВСУ про моральну шкоду).

Не скажу, що в українському суді легко отримати моральну шкоду, колеги підтвердять, але прецеденти є і їх стає більше, тому однозначно раджу пробувати.

На жаль, у випадку з моїм клієнтом, у нас немає підстав для стягнення моральної шкоди.

Але якщо Вам потрібна юридична допомога в стягненні моральної чи матеріальної шкоди, звертайтеся за консультацію: 098 242 5701, 050 692 9949.

Ваш адвокат в боротьбі за справедливість Наталя Бут.відшкодування моральної шкоди адвокат Дніпро

Share on VKShare on FacebookShare on Tumblr

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields