Июн 21

Досудове врегулювання спорів оплачується за домовленістю.

Tags:
Я був розорений тільки двічі: перший раз, коли програв судову справу, а другий раз - коли виграв суд. А тому - краще погана мирова угода, ніж хороший процес. Вольтер

 

Досудовий порядок врегулювання цивільних і господарських спорів - одна з форм захисту прав, яка полягає у вирішенні спірних питань за зобов'язаннями Сторін до звернення однієї із Сторін до суду.Судове вирішення спорів завжди досить важке, дороге з точки зору фінансових витрат, тривале і складається з безлічі складних процесуальних процедур, тому в багатьох випадках досудове врегулювання спору є альтернативною та ефективною можливістю в короткі терміни вирішити суперечку, а в разі господарських спорів, зберегти взаємовигідні партнерські відносини для подальшої співпраці і навіть знайти можливі нові шляхи співпраці.
Крім цього, досудовий порядок врегулювання спорів у ряді випадків обов'язковий, якщо він передбачений законом або договором між Сторонами спору.
У цій частині обговорюваного питання, треба зауважити, що участь кваліфікованого спеціаліста в досудовому врегулюванні спорів може багато в чому визначити позитивний результат конфліктної ситуації, вигідний для кожної із Сторін.
Адвокат має практику досудового врегулювання конфліктів, він готовий провести переговори з другою Стороною та донести до опонента наслідки його неправомірних дій, переконати його в безглуздості його дій, а також несприятливі наслідки у разі не мирного врегулювання спірних питань. Правильний і професійний підхід до переговорного процесу дасть Вам можливість вирішити конфліктну ситуацію, виключивши передачу справи на розгляд до суду.
Передбачаючи можливу перспективу стягнення додаткових коштів (наприклад, неустойка, моральна та/або матеріальна шкода, упущена вигода, судові витрати і т.д.) друга Сторона, звичайно, розуміє безглуздість протистояння і необхідність виконання своїх зобов'язань по відношенню до іншої Сторони і готова врегулювати спір мирним шляхом.
Таким чином, професійне досудове врегулювання конфліктної ситуації, є ефективним інструментом у захисті Ваших прав.
Адвокат готовий надати Вам в повному обсязі юридичні послуги з досудового врегулювання спору:
- вивчення матеріалів та обставин спору, правова оцінка його досудової та судової перспективи;
- розробка та обговорення стратегії досудового врегулювання спору;
- проведення переговорів з другою Стороною;
- підготовка мотивованих претензій, заяв, попереджень та інших документів, що відносяться як до цивільних, так і до господарських спорів.
Щодо господарських спорів хочу зазначити наступне: судові розгляди відволікають компанію від основного виду діяльності, а також призводять до зайвої втрати часу, сил, вимагають чималих грошових витрат і уваги керівників і співробітників компанії.
Щоб уникнути судових процесів в компанії має бути налагоджена система виконання договорів не тільки з точки зору економічної ефективності, але і правова, заснована на нормах закону, система контролю за своєчасною підготовкою та повідомленням контрагента про своєчасне виконання робіт, терміни поставки, виникнення форс-мажорних обставин та ін.
Щодо цього, юридично грамотне ведення листування з контрагентом та дотримання термінів повідомлень допоможуть уникнути компанії виникнення спорів, що в подальшому переходять у судовий розгляд.

І ГОЛОВНЕ:
Навіть маючи на руках позитивне рішення суду про стягнення заборгованості, не завжди є можливість повернути борги. Щоб уникнути ситуації виникнення неповоротних боргів, необхідно розробити систему захисту. Для цього адвокат повинен аналізуватися не тільки економічні, але й правові підстави виникнення заборгованості.
Як правило, будь-яка організація здійснює стандартні типові угоди і отже, мають місце однотипні договори: поставки, надання послуг, будівельного підряду та ін.
Правовий аналіз даних договорів, може виявити «типові» правові помилки в укладених договорах, а необхідність виявлення та усунення даних помилок, редагування їх слабких місць, правового доопрацювання – не викликає сумніву. При правильному підході до правового аналізу договорів практично повністю виключається виникнення спірних конфліктних ситуацій між Партнерами.
Складніша ситуація складається, якщо компанія змушена працювати на умовах, коли договір надається контрагентом, та й ще обтяжений умовами, що містяться в тендерній або конкурсній документації. Робота за такими договорами вимагає більш ретельного підходу до листування, обміну актами, підписанню первинної документації. Часто навіть досвідчений в конкретній галузі менеджер не може впоратися з обсягом і змістом документів, що потрібні для виконання обов'язків компанії за договором без порушень і застосування штрафних санкцій з боку контрагентів.
Адвокат має досвід по супроводу різних договорів і контрактів, обтяжених складною системою прийняття товару або послуг. Юридичний супровід таких договорів дозволить Вам скоротити ризики виникнення заборгованостей і, як наслідок, виникнення досудових конфліктів і судових спорів.

Share on VKShare on FacebookShare on Tumblr

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields