Май 7

Адвокат Дніпро про скасування незаконних перевірок Управління держпраці

Адвокат Дніпро про скасування незаконних перевірок Управління держпраці

З початку року Держпраці проводить масові перевірки підприємців та накладає чималі штрафи за неофіційно оформлених працівників.

Як адвокат, раджу підготуватися до перевірок завчасно, а про деталі скасування незаконних перевірок читайте далі.

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 19.12.2018 р. було внесено зміни до ч.2-ої ст. 265-ої КЗпП України, відповідно до якого юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у випадках:

• фактичного допуску найманого працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час, якщо це не відповідає реальному стану речей, та якщо виплата заробітної плати (винагороди) здійснюється без нарахування і сплати ЄСВ та податків (сума штрафу становить 30-тикратний розмір мінімальної зарплати, яка встановлена законом на момент виявлення порушення) та нараховується за кожного працівника, стосовно якого було вчинене порушення;
• порушення строків виплати зарплати або інших виплат, які передбачені законодавством про працю – затримка заробітної плати на місяць і більше, виплата коштів у неповному обсязі (3-кратний розмір мінімальної зарплати, встановленої законодавством на момент виявлення порушення).
Станом на сьогодні існує багато позитивних рішень з приводу оскарження перевірок Держпраці юридичними особами. Тому не гребуйте можливістю звернутися за професійною допомогою. Адже досвідчений адвокат з більшою імовірністю доб’ється успіху у вирішенні ситуації.

Для прикладу: 19.03.2019 р. Кіровоградський окружний адміністративний суд у справі №1140/2746/18 визнав, що Управління держпраці не має законних підстав для проведення перевірок підприємців.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80534520

У вищезгаданому рішенні суду зазначено, що насамперед суд повинен був дати відповідь на питання: «Який нормативно-правовий акт регулює призначення і проведення інспекційних відвідувань з боку Управління?»

Під час судового розгляду справи було знайдено чітку і аргументовану відповідь на це запитання.
Аналіз приписів відповідає ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Приписи ч. 2-ої ст. 2-ої ЗУ твердять, що дія цього Закону не поширюється на відносини, які виникли протягом здійснення заходів валютного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, банківського нагляду, митного контролю на кордоні, державного експортного контролю, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного нагляду (контролю) в галузі телебачення і радіомовлення.
Натомість, дія Закону поширюється на спірні правовідносини, оскільки інспекційне відвідування Управлінням є формою державного нагляду у сфері господарської діяльності.

Приписами ч. 4-ої та ч. 5-ої цієї ж норми Закону усталено, що заходи контролю здійснюються органами державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому цим законодавчим актом – з врахуванням особливостей законів, які регулюють відповідні сфери та чинних міжнародних договорів.

Органи (зазначені у ч. 4-ій цієї статті), які здійснюють державний нагляд (контроль) у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, зобов’язані забезпечити неухильне дотримання вимог ст. 1-ої і ст. 3-ої, зокрема: ч.1-ої, 4-ої, 6-ої, 8-ої, абзацу другого ч. 10-ої; ч. 13-ої та 14-ої ст. 4-ої; ч. 1-ої, 4-ої ст. 5-ої; ч. 3-ої ст. 6-ої; ч. 1-ої, 4-ої та 6-ої ст. 7-ої; ст. 9-ої, 10-ої, 19-ої, 20-ої, 21-ої; ч. 3-ої ст. 22-ої цього Закону.

Підсумовуючи вищевказане: Управління може здійснювати державний нагляд, контроль виключно на підставі Закону і спеціального закону, котрий би встановлював і регулював особливості його діяльності.

У вітчизняному законодавстві відсутній такий спеціальний закон, тому спірні правовідносини регулюються виключно приписами Закону. Це виключає можливість застосування до спірних правовідносин постанови №295 Кабінету міністрів України від 26 квітня 2017 року, якою керувався відповідач, призначаючи інспекційне відвідування.
Інспекційне відвідування за суттю являється перевіркою.
В даному випадку – Управління провело позапланову перевірку на підставі службової записки його інспектора.

Приписи ч. 1-ої ст. 6-ої ЗУ встановлюють підстави здійснення позапланових заходів.
Ними є:

• подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
• виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності (крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності). У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов’язкової звітності, він упродовж 10-ти робочих днів зобов’язаний повідомити суб’єкт господарювання про необхідність її виправлення у строк до 5-ти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;
• перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
• звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави – з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу;
• неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд, без наявності поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
• доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
• настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта.

Суд прийшов до висновків, що Управління провело позапланову перевірку за відсутності правових підстав, які встановлені Законом.

Приписами ч. 2-ої ст. 6-ої Закону встановлено, що проведення позапланових заходів з інших підстав, крім тих, які передбачені цією статтею, забороняється, (крім позапланових заходів, передбачених ч. 4-ою ст. 2-ої цього Закону).
Дана норма права скеровує нас до іншої норми Закону, яка надавала б Управлінню держпраці право призначати перевірки в тому числі і з підстав, які встановлені спеціальним законом.
Як наслідок, суд визнав, що Управління держпраці призначило і провело перевірку позивача, нехтуючи законодавчою забороною.

Крім того, існує прецедент скасування штрафу Держпраці за роботу без нарахування заробітної плати.
Якщо Ваше підприємство зіткнулося з перевірками держпраці, звертайтеся – я, Наталія Бут, адвокат Дніпро, допоможу підготувати до перевірки Ваше підприємство, а також захистити інтереси в разі накладення штрафів чи інших стягнень (в тому числі – у суді).

Всі питання та запис на консультацію за телефонами: 098 242 5701, 050 692 9949.

Share on VKShare on FacebookShare on Tumblr

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields